Obradował Zarząd CEV

A

W sobotę, 20 marca w siedzibie CEV w Luksemburgu odbyło się pierwsze spotkanie plenarne nowego składu Zarządu Europejskiej Konfederacji Piłki Siatkowej. Było to pierwsze spotkanie Zarządu konfederacji po zeszłorocznym Walnym Zgromadzeniu i wyborach, zatem tematów do dyskusji nie brakowało, zwłaszcza, że nowe kierownictwo CEV postawiło sobie za cel zmianę kształtu Konfederacji – zarówno samej instytucji, jak i jej postrzegania wśród kibiców, media i wszystkich akcjonariuszy.

Ta nowa era polegać ma przede wszystkim na swobodnej wymianie poglądów i debacie nad najlepszymi sposobami promowania piłki siatkowej i Siatkówki Plażowej, oraz położeniu fundamentów pod ich rozwój w nadchodzących latach. Członkowie Zarządu CEV, Komisji CEV i wszyscy, którzy pracują dla dobra tej dyscypliny, są zatem zaproszeni do zgłaszania swoich pomysłów i propozycji, odpowiadających na wizję i cele wskazane przez kierownictwo CEV.

Oznacza to również, że niezbędna jest uczciwość oraz otwartość, zwłaszcza w ocenie mocnych i słabych stron dyscypliny i samej instytucji CEV w obecnej chwili. Konfederacja ma stać się instytucją służebną, wspierającą wysiłki narodowych federacji i klubów, a także wszystkich zainteresowanych, którzy mogą odegrać rolę w rozwijaniu siatkówki i jej plażowej odmiany na wszystkich poziomach.

Sobotnie zebranie Zarządu odzwierciedlało tę nową filozofię, a wszyscy zebrani członkowie Zarządu brali aktywny udział dyskusjach nad najlepszym sposobem przekształcenia i ulepszenia CEV i sposobu jej funkcjonowania. Firma konsultingowa TSE poinformowała Zarząd o wstępnych wynikach analizy, przeprowadzonej na razie z udziałem Narodowych Federacji, a kontynuowanej w nadchodzących miesiącach celem ostatecznego sformułowania długoterminowej strategii, która zostanie przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu w listopadzie.

Zmiany w funkcjomowaniu CEV zostały zainicjowane powołaniem Grupy Roboczej ds. Marketingu, która będzie odpowiadać za badanie i wskazywanie najskuteczniejszych sposobów promowania siatkówki i siatkówki plażowej, celem przyciągnięcia większej liczby sponsorów. Zarząd zatwierdził też przywrócenie Komisji Trenerskiej oraz utworzenie Grupy Roboczej Zawodników, przyznając, że trenerzy i siatkarze to kluczowi dla dyscypliny aktorzy, a ich wkład jest niezbędny dla rozwoju obu odmian siatkówki na wszystkich poziomach zaawansowania.

Kierownictwo CEV rozpoczęło już projekt skupiający się na tzw. Topowych Imprezach Sportowych, związanemu z nimi marketingowi, komunikacji oraz aktywnościom promocyjnym, celem podniesienia rangi tych rozgruwek i dostarczenia kibicom „prawdziwych wrażeń” – wielkiego widowiska, którego każdy chciałby być częścią – na boisku i poza nim. Podejście to ma być zastosowane wobec kilku głównych imprez siatkarskich i plażowych, tworzących rdzeń oferty CEV. Badane są implikacje finansowe takiego podejścia, a kierownictwo konfederacji jest zgodne co do konieczności znalezienia nowych sposobów zdobywania funduszy na rozwój sportu, przede wszystkim przez współpracę z rządami, władzami krajowymi i międzynarodowymi, oraz poprzez wykorzystanie możliwości stwarzanych przez fundusze unijne oraz program Solidarności Olimpijskiej.

Do pionierskich zadań CEV można zaliczyć także wsparcie dla nowej dyscypliny, jaką jest siatkówka na śniegu. Zostały rozegrane już pierwsze turnieje pod auspicjami CEV, a ich sukces wskazuje, że jest miejsce dla rozwoju tego sportu w przyszłości.

– Jestem zadowolony z wyników spotkania, ale to tylko początek nowej ery – komentował Prezydent CEV Aleksandar Boričić. – Musimy kontynuować ten otwarty, szczery dialog, jaki mieliśmy dzisiaj, wymieniać poglądy i pomysły, jednocześnie dostosowując nasze podejście do niezwykle zróżnicowanych warunków, jakie panują wśród wszystkich naszych 55 członków. Jedno jest pewne – CEV będzie jednakowo wspierać wszystkich, którzy rozwijają naszą dyscyplinę i czynią ją coraz lepszą, tak na poziomie elitarnym, jak i u samych podstaw.

– To dopiero pierwsze spotkanie nowego Zarządu, ale zmiana filozofii i chęć przeprowadzenia gruntownych zmian w konfederacji jest bardzo widoczna w podjętych już krokach, które z dużą przejrzystością zostały przedstawione Zarządowi – mówił biorący udział w zebraniu członek Zarządu CEV i Prezes PZPS Paweł Papke. – To dobrze wróży przyszłości siatkówki w Europie, a jako najsilniejszy siatkarsko kontynent, to właśnie my powinniśmy wyznaczać najlepsze standardy działania i rozwoju naszej dyscypliny.

M.Sz.